سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
.

الهی!

عاشقانه هایم تمامی ندارند


وقتی که خدایی به زیبایی«تو» دارم.ان الله جمیل ویحب الجمال، خدازیبا وزیباپسنداست.

تاریخ : یکشنبه 95/7/4 | 11:31 عصر | نویسنده : محمدجواد. تبریزی. | نظر

کودکی کنجکاو میپرسید:                       

ایها الناس عشق یعنی چه؟

دختری گفت: اولش رویا
آخرش بازی است و بازیچه

مادرش گفت: عشق یعنی رنج
پینه و زخم و تاول کف دست
پدرش گفت: بچه ساکت باش
بی ادب! این به تو نیامده است

رهروی گفت: کوچه ای بن بست
سالکی گفت: راه پر خم و پیچ
در کلاس سخن معلم گفت:
عین و شین است و قاف، دیگر هیچ

دلبری گفت: شوخی لوسی است
تاجری گفت: عشق کیلو چند؟
مفلسی گفت: عشق پر کردن
شکم خالی زن و فرزند

شاعری گفت: یک کمی احساس
مثل احساس گل به پروانه
عاشقی گفت: خانمان سوز است
بار سنگین عشق بر شانه

شیخ گفتا:گناه بی بخشش
واعظی گفت: واژه بی معناست
زاهدی گفت: طوق شیطان است
محتسب گفت: منکر عظما ست

قاضی شهر عشق را فرمود
حد هشتاد تازیانه به پشت

جاهلی گفت: عشق را عشق است
پهلوان گفت: جنگ آهن و مشت

رهگذر گفت: طبل تو خالی است
یعنی آهنگ آن ز دور خوش است
دیگری گفت: از آن بپرهیزید
یعنی از دور کن بر آتش دست

چون که بالا گرفت بحث و جدل
توی آن قیل و قال من دیدم
طفل معصوم با خودش می گفت:
من فقط یک سوال پرسیدم!
تاریخ : یکشنبه 95/7/4 | 11:21 عصر | نویسنده : محمدجواد. تبریزی. | نظر

 

خاطرات مدرسه

روزهـای گـرم تـابـستـان گـذشـت                    بـوی شرجی بـوی نخلسـتان گـذشـت

 هـم طبـیعت جـامه اش رنـگین شده                      هـم هـوای شـهر عـطرآگـیـن شـده

  فـصـل زیـبـای دگـر آغـاز شــد                            مـدرسـه بـا شـادمـانی بـاز شــد

کـودکـان در شـور و حـالِ مـدرسـه                         دفـترِ مـشـق و حـساب و هـنـدسـه

روزهـای خـاطـرات خـوب و نـاب                             بـا خـریـد دفـتـر و کـیـف و کـتـاب

تـا کـه دیدم شـور و حال کـودکـان                          خـاطـراتـم زنـده شـد در ایـن زمـان

خـاطـرات   کــودکـی در دفـتــرم                            شـعـرهـای کــودکـانـه در ســرم

 مـشـق و امـلا هـمـچنـان در یـادِ ما                        پـایِ تـخـته لحـظه هـای شـادِ  مـا

 جـدولِ ضـربـی که مـا آمـوختـیـم                          در حـسـابِ زنـدگـی انـدوخـتـیـم

  نـیـمـکت چـوبـی کـنـارِ پـنـجـره                          مـشـقِ و امـلایـی  سـراسـر خـاطـره

گرچـه جایِ  مـا هـمـیشه تنـگ بـود                       هـمکلاسی یـک دل و یـک رنـگ بـود

  شـادمـان بـودیـم از شـادی  هـم                          فـارغ از سـود و زیـان و بـیـش و کـم

 لحـظه های تلـخ و شـیریـن داشـتیم                     روزهـای شـاد و غـمـگـین داشـتیـم

  از مـعلّـم درس هـا آمـوخـتـیـم                            تـا چـراغ مـعـرفـت افــروخـتیـم

درس او مـهـر و صـفـا و سـادگـی                         در کـلامـش پـاکــی و  آزادگــی

زنـگِ انـشا شـور و حـالـی داشـتـیم                       واژه هـا را زنـده مـی پـنـداشتـیـم

واژه هـای مـا لـطـیـف و سـاده بـود                      جـملـه ها در ذهـنِ مـا آمـاده بـود

صـحـبتِ مـا بـی ریـا و رنـگ بـود                      شـعـرهـامـان شاد و خوش آهنگ یود

انـدک انـدک کـودکـی پـایـان رسـید                           آن صـفـا و سـادگـی شـد نـاپـدیـد

  حـسـرتِ آن روزهــا هـمــراه مـا                               حـسـرت آن قـلـب هـای بـی ریـا

  یـاد بـاد آن روزگــاران  یـاد بـاد                                 کـلـبـه ی احـسـاسِ مـا  آبـاد بـاد
تاریخ : یکشنبه 95/7/4 | 12:23 صبح | نویسنده : محمدجواد. تبریزی. | نظر

 

 

کوه ها با قله ها و دریاها با موج ها زندگی پیدا می کنند؛


رودها در جاری شدن معنا پیدا می کنند؛


و علف ها در سبز شدن؛


و انسان ها، همه ی انسان ها با عشق،

 

فقط با عشق به تو معنی بیدامی کنند…
تاریخ : پنج شنبه 95/7/1 | 10:40 عصر | نویسنده : محمدجواد. تبریزی. | نظر

گویند: پاییز بهاری ست که عاشق شده است

 
من که خود عاشق آن فصل بهارم چه کنم

 
با بهاری که دلم برده و پاییز شده ست


با بهاری که خودش عاشق و برگ ریز شده ست

*

جملات و عکس نوشته های پاییزی
تاریخ : پنج شنبه 95/7/1 | 12:23 صبح | نویسنده : محمدجواد. تبریزی. | نظر

 

 

خدایا: مگر می توان شیرینی عشق تو را چشید و

 

از تو روی گردان شد ؟

 

مگر می توان لذت همجواری با تو را درک کرد و

 

میل جای دیگر داشت ؟
تاریخ : چهارشنبه 95/6/31 | 11:47 عصر | نویسنده : محمدجواد. تبریزی. | نظر

چه شب هاچه شب ها که از هجرت نخفتم


بدل چون لاله داغت را نهفتم


نگفتم،غمت را مردم و با کس نگفتم


نیامد نیامدسرانجامم نیامد


نگاراخدارابجـز خون جگر


چون لاله در جامم نیامد
گــرفتار بــلا گشتـم ، بـه عشـقت مبـتلا گشــتم


بـبـین مهــر و وفارا،خـــــــریدارم بــــــلا را


به کف حسنی که زود آید، چو گل دیری نمی پاید


چـــرا نــــازی به حُسنی، کــــه می جویدفنا را


مــــران از درگـــه خود، گــــــــدایآشنــا را


منّــــور کن زحسنـــت،شبــــی بـــزمصــفا را
تاریخ : چهارشنبه 95/6/31 | 11:35 عصر | نویسنده : محمدجواد. تبریزی. | نظر

می رود ساعت عقب یعنی که از فردا دلم

 

تنگ خواهد گشت یک ساعت برایت زودتر
تاریخ : چهارشنبه 95/6/31 | 12:19 صبح | نویسنده : محمدجواد. تبریزی. | نظر

گر خدایی نیست جز رب جلی


لا امیــرالمومنین، الا علی

 
عید غدیرمبارک

                                                                                                                       گل تقدیم شماگل تقدیم شماگل تقدیم شماگل تقدیم شماگل تقدیم شما

غدیر یعنی کسانی که عقب مانده اند برسند


و کسانی که جلو رفته اند برگردند، تا با ولایت حرکت کنند.


عید غدیر خم مبارک باد
تاریخ : دوشنبه 95/6/29 | 11:44 عصر | نویسنده : محمدجواد. تبریزی. | نظر

تو نیستی که ببینی ،

چگونه عطر تو در عمق لحظه ها جاریست

چگونه عکس تو در برق شیشه ها پیداست

چگونه جای تو در زندگی سبز است

هنوز پنجره باز است

تو از بلندی ایوان به باغ می نگری

درخت ها و چمن ها و شمعدانی ها

به آن تبسم شیرین

به آن تبسم مهر

به آن نگاه پر از آفتاب می نگرند

تمام گنجشکان

که در نبودن تو

مرا به باد ملامت گرفته اند

ترا به نام صدا می کنند

هنوز نقش ترا از فراز گنبد کاج

کنار باغچه

زیر درخت ها

لب حوض

درون آینه پاک آب می نگرند

تو نیستی که ببینی چگونه پیچیده است

طنین شعر تو در ترانه من

تو نیستی که ببینی چگونه میگردد

نسیم روح تو در باغ بی جوانه من

چه نیمه شب ها کز پاره های ابر سپید

به روی لوح سپهر

ترا چنانکه دلم خواسته است ساخته ام

چه نیمه شب ها وقتی که ابر بازیگر

هزار چهره به هر لحظه می کند تصویر

به چشم همزدنی

میان آن همه صورت ترا شناخته ام

به خواب می ماند

تنها به خواب می ماند

چراغ آینه دیوار بی تو غمگینند

تو نیستی که ببینی چگونه با دیوار

به مهربانی یک دوست از تو می گویم

تو نیستی که ببینی چگونه از دیوار ...

جواب می شنوم !
تاریخ : دوشنبه 95/6/29 | 2:34 صبح | نویسنده : محمدجواد. تبریزی. | نظر